FAQ.

Frågor och svar kring I BUILD.

Arbetet med I BUILD påbörjades under våren 2019 och tog avstamp i studier av hur unga i dagens samhälle mår. Enligt Folkhälsomyndigheten har sedan mitten av 1980-talet andelen unga som uppger någon form av återkommande psykosomatiska symtom (som exempelvis ont i magen på grund av oro) fördubblats, och nästan hälften av 15-åringarna har denna typ av besvär.

6 av 10 unga känner oro över att inte lyckas i framtiden. (Källa: Folkhälsomyndigheten, forskning från Linnéuniversitetet och Lunds universitet)

7 av 10 unga kvinnor och 4 av 10 unga män lider av ängslan, oro eller ångest. (Nationella Folkhälsoenkäten 2018 unga vuxna 16-29 år.)

I MIND:s rapport om psykisk ohälsa från 2018 ”Unga mår allt sämre – eller?”, presenteras fyra rekommendationer för att ge stöd till unga:

  • sjukdomsförklara inte i onödan
  • ge unga färdigheter som hjälper dem att hantera livet
  • ge bättre vård till utsatta unga
  • var närvarande som medmänsklig vuxen.

Vi har tagit fasta på den fetstilta rekommendationen och ur detta föddes initiativet I BUILD. Genom I BUILD ser vi möjligheter att ge unga färdigheter att hantera livet på och utanför isen och på så sätt arbeta förebyggande mot psykisk ohälsa.

I BUILD riktar sig till aktiva, ledare och närstående inom svensk konståkning. Vi ska se till att alla får de bästa förutsättningarna för att utvecklas och må bra, samt för att kunna stötta personer i sin närhet på bästa sätt.

I BUILD bygger på sju utvalda områden; Kost, Fysisk träning, Avkoppling, Skapande, Självkänsla, Gemenskap och Framtidstro. Vi har kommit fram till dessa sju områden utifrån Minds studie samt från den enkäten som vi skickade ut till alla aktiva under februari 2020. Vi hoppas med dessa områden att vi har täckt in de delar som bygger starka individer, oavsett om du är en åkare eller ledare.

I BUILD är kopplat till de utbildningar som finns så som Konståkningen vill och Förbundsutvecklingsplanen.
I BUILD kommer också att kopplas ihop med den åtgärdsstrategi som tas fram utifrån den externa utredningen.

Du som åkare kan engagera dig i I BUILD genom att ta del av den kunskap och de verktyg som erbjuds inom de sju utvalda områdena. Du kan också bidra med dina egna erfarenheter och din kunskap till andra åkare runt om i landet.

Vi ser I BUILD som en verksamhet som kommer att utvecklas och byggas ut tillsammans med dig som aktiv. Du får gärna använda #ibuild i sociala medier om du delar något kopplat till de områden som I BUILD står för.

Du som ledare kan engagera dig i I BUILD genom att ta del av den kunskap och de verktyg som erbjuds inom de sju utvalda områdena. Det finns flera områden där du som ledare kan utöka din kompetens och hämta aktiviteter och övningar till dina egna träningar. Vi ser gärna att du som ledare delar med dig av dina erfarenheter kring de sju områdena till åkare och närstående. Vi ser I BUILD som en verksamhet som kommer att utvecklas och byggas ut tillsammans med dig som ledare. Du får gärna använda #ibuild i sociala medier om du delar något kopplat till de områden som I BUILD står för.

Du som närstående till åkare och ledare är väldigt viktig. För att vi ska kunna bygga starka individer behövs engagerade personer som stöttar och supportar våra aktiva och ledare. Vi ser er som kunskapsbärare och inspiratörer. Ni har även en egen flik under de sju områdena där vi ger er mer kunskap och inspiration.

Vad kul att du vill dela med dig av en story. Vi vill genom I BUILD visa på bredden av möjligheter inom konståkningen. För att göra det så kan ni mejla till info@svenskkonståkning.se

Det finns flera sätt att engagera sig i I BUILD som förening. Att börja göra flera av de övningar och rekommendationer som finns på I BUILDs hemsida är en bra början. Nästa steg är att ni i er förening tar fram vad I BUILD är för er kopplat till de sju områdena. Nu i samband med VM finns möjlighet att vara med i klubbkampen (mer info om den kommer inom kort).

FAQ.

Frågor och svar kring I BUILD.

Arbetet med I BUILD påbörjades under våren 2019 och tog avstamp i studier av hur unga i dagens samhälle mår. Enligt Folkhälsomyndigheten har sedan mitten av 1980-talet andelen unga som uppger någon form av återkommande psykosomatiska symtom (som exempelvis ont i magen på grund av oro) fördubblats, och nästan hälften av 15-åringarna har denna typ av besvär.

6 av 10 unga känner oro över att inte lyckas i framtiden. (Källa: Folkhälsomyndigheten, forskning från Linnéuniversitetet och Lunds universitet)

7 av 10 unga kvinnor och 4 av 10 unga män lider av ängslan, oro eller ångest. (Nationella Folkhälsoenkäten 2018 unga vuxna 16-29 år.)

I MIND:s rapport om psykisk ohälsa från 2018 ”Unga mår allt sämre – eller?”, presenteras fyra rekommendationer för att ge stöd till unga:

  • sjukdomsförklara inte i onödan
  • ge unga färdigheter som hjälper dem att hantera livet
  • ge bättre vård till utsatta unga
  • var närvarande som medmänsklig vuxen.

Vi har tagit fasta på den fetstilta rekommendationen och ur detta föddes initiativet I BUILD. Genom I BUILD ser vi möjligheter att ge unga färdigheter att hantera livet på och utanför isen och på så sätt arbeta förebyggande mot psykisk ohälsa.

I BUILD riktar sig till aktiva, ledare och närstående inom svensk konståkning. Vi ska se till att alla får de bästa förutsättningarna för att utvecklas och må bra, samt för att kunna stötta personer i sin närhet på bästa sätt.

I BUILD bygger på sju utvalda områden; Kost, Fysisk träning, Avkoppling, Skapande, Självkänsla, Gemenskap och Framtidstro. Vi har kommit fram till dessa sju områden utifrån Minds studie samt från den enkäten som vi skickade ut till alla aktiva under februari 2020. Vi hoppas med dessa områden att vi har täckt in de delar som bygger starka individer, oavsett om du är en åkare eller ledare.

I BUILD är kopplat till de utbildningar som finns så som Konståkningen vill och Förbundsutvecklingsplanen.
I BUILD kommer också att kopplas ihop med den åtgärdsstrategi som tas fram utifrån den externa utredningen.

Du som åkare kan engagera dig i I BUILD genom att ta del av den kunskap och de verktyg som erbjuds inom de sju utvalda områdena. Du kan också bidra med dina egna erfarenheter och din kunskap till andra åkare runt om i landet.

Vi ser I BUILD som en verksamhet som kommer att utvecklas och byggas ut tillsammans med dig som aktiv. Du får gärna använda #ibuild i sociala medier om du delar något kopplat till de områden som I BUILD står för.

Du som ledare kan engagera dig i I BUILD genom att ta del av den kunskap och de verktyg som erbjuds inom de sju utvalda områdena. Det finns flera områden där du som ledare kan utöka din kompetens och hämta aktiviteter och övningar till dina egna träningar. Vi ser gärna att du som ledare delar med dig av dina erfarenheter kring de sju områdena till åkare och närstående. Vi ser I BUILD som en verksamhet som kommer att utvecklas och byggas ut tillsammans med dig som ledare. Du får gärna använda #ibuild i sociala medier om du delar något kopplat till de områden som I BUILD står för.

Du som närstående till åkare och ledare är väldigt viktig. För att vi ska kunna bygga starka individer behövs engagerade personer som stöttar och supportar våra aktiva och ledare. Vi ser er som kunskapsbärare och inspiratörer. Ni har även en egen flik under de sju områdena där vi ger er mer kunskap och inspiration.

Vad kul att du vill dela med dig av en story. Vi vill genom I BUILD visa på bredden av möjligheter inom konståkningen. För att göra det så kan ni mejla till info@svenskkonståkning.se

Det finns flera sätt att engagera sig i I BUILD som förening. Att börja göra flera av de övningar och rekommendationer som finns på I BUILDs hemsida är en bra början. Nästa steg är att ni i er förening tar fram vad I BUILD är för er kopplat till de sju områdena. Nu i samband med VM finns möjlighet att vara med i klubbkampen (mer info om den kommer inom kort).

Initiativtagare:

Integritetspolicy  | © 2021 Skatesweden. | Sidan skapad av: AAD

Initiativtagare:
Samarbeten:

Integritetspolicy  | © 2021 Skatesweden. | Sidan skapad av: AAD