I BUILD.

En satsning för att ge unga rätt förutsättningar att bygga sig själva till trygga och starka individer!

Arbetet med I BUILD startade våren 2019 då vi påbörjade samarbete med Rättighetsbyrån för att få hjälp med att lyfta viktiga frågor kring unga och psykisk hälsa. I BUILD är en plattform där Svenska Konståkningsförbundet tillsammans med ambassadörer och starka partners aktivt kommer verka för att stärka unga aktiva.  

Vi som idrott och förbund kan, bör och vill ta ansvar för att unga aktiva ska få rätt förutsättningar att bygga sig själva till trygga och starka individer. Vi vill tillsammans med samarbetspartners ta fram material och verktyg till våra aktiva, ledare och närstående i Avkoppling, Framtidstro, Fysisk Träning, Gemenskap, Självkänsla, Kost Lära Nytt. För att stärka våra unga aktiva behöver ledare och andra vuxna runt den aktive kunna stötta och stärka åkaren både på och utanför isen. 

Att stärka våra unga aktiva ligger i linje med den värdegrund som omfattar alla inom svensk konståkning och I BUILD kan stärka det arbetet som redan nu sker i många av våra föreningar. Vi vill vara med och påverka framtiden, inte bara för våra unga aktiva, utan för alla idrottare. Idrotten är en viktig samhällsbyggare och vi vill påverka samt förbättra förutsättningar för ungas framtid. 

I BUILD.

En satsning för att ge unga rätt förutsättningar att bygga sig själva till trygga och starka individer!

Arbetet med I BUILD startade våren 2019 då vi påbörjade samarbete med Rättighetsbyrån för att få hjälp att lyfta viktiga frågor kring unga och psykisk hälsa. I BUILD är plattformen där svensk konståkning tillsammans med ambassadörer och starka partners aktivt kommer verka för att stärka unga!

Jämställdhet inom idrotten är eftersatt men också på andra områden i samhället. Svensk Konståkning har under en längre tid arbetat med frågorna om jämställdhet och jämlikhet i ishallen men vi ser att vi kan lyfta frågor om lika villkor och utmaningar för unga idag ytterligare. Vi vill vara med och påverka framtiden inte bara för våra aktiva utan för alla idrottare. Idrotten är en viktig samhällsbyggare och vi vill påverka samt förbättra förutsättningarna för ungas framtid.
Konståkning är en idrott där alla är välkomna men där en övervägande del av de aktiva är kvinnor och tjejer. Vi vet att det inom svensk konståkning finns många ”duktiga”, ambitiösa, unga tjejer. Ute i föreningarna möter ledare dessa dagligen och ser på nära håll hur ungdomstidens utmaningar kan påverka.

Undersökningar visar att unga tjejer har mer utmaningar i vardagen än någonsin tidigare:

  • 8 av 10 unga tjejer känner att det finns en idealbild att leva upp till och känner stress över det.
  • 6 av 10 känner oro över att inte lyckas i framtiden.
  • Bara 1 av 10 unga tjejer rör på sig tillräckligt mycket.

Vi som idrott och förbund kan, bör och vill ta ansvar för att unga ska få rätt förutsättningar att bygga sig själva till trygga och starka individer.

Vi vill tillsammans med samarbetspartners utbilda våra aktiva i kost, friskvård, avslappning, framtidstro, socialt umgänge, fysisk träning, utbildning och skapande för att på så sätt ge unga de verktyg som behövs för att kunna bygga sig själva. Under VM 2021 kommer vi tillsammans med våra partners anordna en manifestation för starkare ungdomar. Målet är att vi fyller Globen!

Fokus i I BUILD kommer ligga på unga tjejer eftersom de är extra utsatta men alla oavsett kön kommer alltid att vara välkomna till de aktiviteter som anordnas. Att stärka våra unga aktiva ligger i linje med den värdegrund som omfattar alla inom Svensk Konståkning och I BUILD kan stärka det arbete som redan nu sker i många av våra föreningar.

Initiativtagare:

Integritetspolicy  | © 2021 Skatesweden. | Sidan skapad av: AAD

Initiativtagare:
Samarbeten:

Integritetspolicy  | © 2021 Skatesweden. | Sidan skapad av: AAD